Spółka Techmadex S.A. jest obecna na rynku od 1982 r., od 1989 r. jest spółką prywatną, we wrześniu 2011 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną.

Techmadex S.A. posiada ugruntowaną pozycję na rynku automatykiprzemysłowej oraz badań termowizyjnych i serwisu urządzeń gazowniczych. Z racji specyfiki działalności, odbiorcami usług są przedsiębiorcy, w tym duże korporacje oraz instytucje państwowe.

Techmadex S.A. prowadzi działalność usługową oraz handlową.

W ramach działalności usługowej oferuje:

  • W zakresie automatyki przemysłowej – projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych, w szczególności dla gazownictwa;
  • Serwis urządzeń gazowniczych: silniki turbinowe, tłokowe, sprężarki gazu;
  • Badania termowizyjne– służące wykrywaniu usterek instalacji elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych, budowlanych;
  • Monitorowanie i zarządzanie pracą rozproszonych obiektów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

Oferta handlowa Spółki obejmuje sprzedaż:

  • transportowych urządzeń magazynowych – m.in. wózków widłowych i platformowych oraz urządzeń do przenoszenia kontenerów;
  • kamer termowizyjnych.


ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty