W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilkanaście projektów automatyki przemysłowej, w tym dużą część w gazownictwie. Do najważniejszych projektów w dziedzinie automatyki należy zaliczyć:

ROK 2011

1. Prace obsługowo-eksploatacyjne gazociągów wysokiego cisnienia stacji gazowych.
2. Modernizacja układu wzbudzania silników synchronicznych GYkp 1716 napędzających sprężarki Halberstadt w Tłoczni Gazu.

ROK 2010

1. Naprawa awaryjna systemu monitorowania spalin turbiny GT10 na terenie tłoczni gazu.
2. Remont systemu automatyki i sterowania agregatu HALBERSTADT  na terenie tłoczni gazu.
3. Remont ciągów pomiarowych u regulacyjnych na węźle w tłoczni gazu.
4. Modernizacja układu sterowania wydajnością sprężarek Halberstadt.
5. Serwis przekładników tyrystorowych wraz z zabezpieczeniami układu wzbudzenia silników GYkp 1716t 2,5 w tłoczni gazu.

ROK 2009

1. Wykonanie prób ciśnieniowych (UDT) zbiorników ciśnieniowych zainstalowanych na tłoczni gazu.
2. Wykonanie instalacji obiektowej i montaż obiektowego systemu HydroCOM 4.0.
3. Serwis agregatów sprężarkowych.
4. Remont systemów automatyki i sterowania agregatów Halberstadt w tłoczni gazu.
5. Remont urządzeń monitora wielkoformatowego w dyspozytorni tłoczni gazu.
6. Regeneracja układów wydechowych silników Waukesha zainstalowanych w tłoczni gazu.
7. Eksploatacja sieci gazowej wysokiego ciśnienia.
8. Wykonanie instalacji sterownika sprężarek HydroCOM 4.0 na terenie tłoczni gazu.
9. Modernizacja układu kontrolno-pomiarowego silników AŁ-21 F3.
10. Optymalizacja hardwareowa dla zespołu tłoczni.
11. Opracowwanie dokumentacji remontowej oraz nadzór nad remontem bloków automatyki BPR-88 silnika turbinowego RD-33.
12. Wykonanie czynności serwisowych nadrzędnego systemu wizualizacji i sterowania węzła pomiarowego i przyłączeniowego, instalacji technologicznych i obiektów pomocniczych w tłoczni gazu.
13. Wykonanie czynności serwisowych nadrzędnego systemu wizualizacji i sterowania dwóch agregatów sprężarkowych GPA-C-6-3, instalacji technologicznej i obiektów pomocniczych w tłoczni gazu.
14. Wykonanie czynności serwisowych nadrzędnego systemu wizualizacji i sterowania ośmiu agregatów Halberstadt.
15. Wykonanie czynności serwisowych osprzętu i badania horoskopowe turbiny i sprężarki agregatu sprężarkowego GT10/50P4.
16. Wykonanie czynności serwisowych instalacji i osprzętu elektrycznego oraz układów automatyki sterowniczej dwóch silników turbinowych do napędu agregatów sprężarkowych w tłoczni gazu.
17. Naprawa napędu Sehaz Dahlke, zaworu o oznaczeniu ESV 7004.
18. Serwis instalacji i osprzętu elektrycznego, układów AKPiA i nadrzędnego systemu wizualizacji i sterowania agregatu sprężarkowego  w tłoczni gazu.

ROK 2008

1. Opracowywanie dokumentacji remontowej oraz nadzór nad remontem bloków automatyki BPR-88 silnika turbinowego RD-33.
2. Przegląd agregatów sprężarkowych z gazowym silnikiem tłokowym wraz ze sprężarką tłokową o mocy jednostkowej 1,5MW każdy.
3. Dostawa części zamiennych w tym wkładów filtracyjnych do agregatów sprężarkowych z gazowym silnikiem tłokowym wraz ze sprężarką tłokową o mocy jednostkowej 1,5MW każdy.
4. Remont pięciu zestawów tłoczących, opartych na silnikach Waukesha wraz ze sprężarką Drsser Rand o mocach 1,5 MW każdy.
5. Prace eksploatacyjne stacji gazowych wysokiego ciśnienia.
6. Prace eksploatacyjne części liniowej gazociągów wysokiego ciśnienia.

ROK 2007

1. Serwis układów wydechowych silników Waukesha.
1. Modernizacja sprężarek w zakresie układu chłodzenia i monitoringu temperatur silnika.

ROK 2006

1. Projekt, dostawa i uruchomienie systemu sterowania trzech istniejących agregatów napędzanych turbinami THM-1304-08 .
2. Modernizacja niektórych mechanizmów wykonawczych turbiny oraz układów paliwowych i elektrycznych sprężarki.
3. Projekt i wykonanie stacyjnego systemu sterowania tłoczni w tym układu rozdziału obciążania.
4. Projekt i dostawa systemów sprężonego powietrza na tłocznię.
5. Projekt i wykonanie stacyjnego systemu sterowania na tłoczni.
6. Montaż okablowania elektrycznego oraz automatyki naszego systemu regulacji wydajności sprężarek.

ROK 2005

1. Modernizacja systemu automatyki.
2. Projektowanie, opracowanie algorytmów, dostawa oraz montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie lokalnego personelu w zakresie systemów automatyki tłoczni gazu

ROK 2004

1. Remont układów pomiaru przepływu nat trzynastu ciągach pomiarowych w tłoczni gazu.
2. Remont dwóch pól odpływowych oraz remont rozdzielni potrzeb własnych prądu stałego 220V w stacji transformatorowej 6kV. Remont systemu wentylacji hali sprężarek w tłoczni gazu.
3. Modernizacja systemu automatyki i układu dozowania i mieszania składników masy bitumicznej w otaczarni MARINI 160.
4. Modernizacja systemu rejestracji parametrów silników turbinowych.

ROK 2003

1. Rozruch i wstępna eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowej gazu paliwowego, do agregatów GPA i turbiny GT10 o wydajności 8500m3/h oraz prowadzenie rozruchu układów technologicznych i pomiarowych stacji redukcyjnych I0 i II0 do kotłowni.

ROK 2002

1. Modernizacja tłoczni gazu Kardam 1 i Kardam 2 w Bułgarii na granicy z Rumunią zrealizowana w ramach pomocy Phare dla Bułgarii.
Kontrakt obejmował zaprojektowanie, opracowanie algorytmów, kompletacje urządzeń, montaż i uruchomienie oraz szkolenie szkolenie obsługi.

ROK 2001

1. Integracja sterowania zespołem sprężarkowym w tłoczni gazu (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu)
2. Remont i modernizacja stacjonarnego agregatu prądotwórczego w tłoczni gazu;
3. Remont układów sterowania systemem gazu paliwowego i aparatów kierujących turbiny gazowej GT-10;
4. Obsługa w ruchu ciągłym w okresie uruchomienia oraz wstępnej eksploatacji obiektów Tłoczni Gazu „Jeleniów” i „Krzywa”;
5. Projekt remontu węzła regulacji wydajności tłoczni gazu w zakresie technologiczno-montażowym;
6. Projekt remontu układu sterowania dwoma zespołami sprężarkowymi oraz zdalnego sterowania obciążeniem pięciu zespołów w Tłoczni Gazu Hołowczyce I;
7. Projekt remontu węzła przyłączeniowego i gazociągów zasilających – układ regulacji przepływu dla tłoczni gazu;
8. Wykonanie systemu automatyki dwóch sztucznych rzek wraz z systemem sterowania, trójosiowego pozycjonowania urządzeń pomiarowych oraz wizualizacją procesów dla Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
9. Remont linii AKPiA rurociągów międzyoddziałowych tłoczni gazu (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
10. Remont zintegrowanego systemu sterowania w tłoczni gazu (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
11. Projekt, wykonanie i montaż systemu zabezpieczeń przed pompażem dwóch turbossaw TS 680A w firmie FRANTSCHACH Świecie S.A. (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);

ROK 2000

1. Projekt i wykonanie wizualizacji przepompowni ścieków dla firmy METALCHEM Warszawa S.A.;
2. Wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych w zakresie branży AKPiA dotyczących turbiny GT-10 dla firmy ALSTOM Power Sp. z o.o.;
3. Modernizacja systemu olejowego dwóch agregatów GPA dla firmy ROCKFIN Sp. z o.o. w zakresie AKPiA i oprogramowania;
4. Separacja sieci przemysłowej Ethernet od sieci administracyjnej oraz transmisja danych pomiarowych oraz wizualizacji wybranych elementów tłoczni gazu w systemie telemetrycznym TelWin;
5. Remont elektrycznej aparatury rozdzielczej i kontrolnej wewnątrz kontenerów sterowania agregatami GPA (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
6. Wykonanie oprogramowania oraz automatyki pracy wirówki w firmie POLSER Sp. z o.o.;
7. Remont linii AKPiA zasilających zawory w polu technologicznym – zawory ZPT (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
8. Wykonanie systemu monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych w firmie POLSER Sp. z o.o.;
9. Remont wydzielonych elementów systemu sterowania tłocznią gazu, w celu integracji z systemem sterowania zaworami i elementami pola przyłączeniowego tłoczni (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
10. Remont linii AKPiA łączących zawory pracujące w systemie ESD (Emergency Shut Down) na węźle podłączeniowym tłoczni gazu i łączących sterownik pola technologicznego z polem technologicznym całej tłoczni (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
11. Kompleksowa automatyzacja trzech wytwórni kostki brukowej dla firmy „Pater Firma” w Siemiatyczach (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);

ROK 1999

1. Modernizacja przyłącza ssania Dn1000 w zakresie prac AKPiA i programistycznych dla firmy Stalbud Tarnów;
2. Wizualizacja sygnałów z pola technologicznego agregatu tłoczącego GT10+50P4;
3. Wykonanie tras kablowych ułożenie kabli dla Tłoczni Gazu GT10+50P4 dla firmy ABB Zamech;
4. Dostawa, montaż i uruchomienie systemów AKPiA tłoczni gazu dla firmy ABB Zamech;
5. Wykonanie nadrzędnego systemu sterowania i automatyki agregatu tłoczącego GT10DR50P4 oraz jego pola technologii gazu w Tłoczni Gazu Hołowczyce (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
6. Remont systemu automatyki i sterowania agregatów GPA 2 i 3 w tłoczni gazu (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu);
7. Remont systemu sterowania i automatyki kotłowni „Podlasie”;
8. Remont systemu sterowania i automatyki sprężarkowni powietrza;
9. Remont systemu sterowania i automatyki pompowni wody p.poż.;
10. Projekt, wykonanie i uruchomienie systemu zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia dla agregatu GT10+50P4 dla firmy ABB Zamech. System, jako pierwszy w Polsce;
11. Wykonanie prac montażowych, projektowych oraz uruchomieniowych dla urządzeń i instalacji osłony akustycznej agregatu GT10+50P4;
12. Dostawa, kompletny montaż, próby oraz uruchomienie urządzeń AKPiA agregatu tłoczącego GT10+50P4, pola technologicznego gazu oraz obiektów pomocniczych w Tłoczni Gazu Hołowczyce dla firmy ABB Zamech;
13. Dostawa, montaż, oprogramowanie sterownika Remote I/O ADVANT agregatu tłoczącego GT10+50P4 dla firmy ABB Zamech;ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty