Usługi termowizyjne

Kamery termowizyjne InfraTec

Tutaj znajdziesz naszą ofertę usług w zakresie diagnostyki termowizyjnej

a także galerię termogramów zebranych w ciągu kilkunastu lat działalności.

W tej części prezentujemy ofertę kamer termograficznych Infratec

i ich zastosowania w różnych dziedzinach nauki i przemysłu

 ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty