Kontakt dla Inwestorów

Iwona Macewicz
Kierownik Biura Zarządu
tel.: 601 848 494

mail: inwestor@techmadex.com.pl

Kontakt dla Mediów

PEBO CONCEPT PR
Paweł Borządek
tel.:501 027 062

mail:p.borzadek@peboconceptpr.pl

Autoryzowany Doradca

Equity Advisors Sp. z o.o. s.k.
ul. Bociana 22 a
31-231 Kraków
tel. +48 12 312 80 42
fax: +48 12 312 80 32

www.equityadvisors.pl
blazej.zarna@equityadvisors.pl

 Animator Rynku

Alior Bank S.A – Biuro Maklerskie
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
www.bm.aliorbank.plul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty