TECHMADEX S.A.

ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa

Sekretariat+48 22 625 18 56
Dział Handlowy
(maszyny)
+48 22 628 59 53
Termowizja+48 22 621 42 28
Fax+48 22 628 10 85
e-mailtechmadex@techmadex.com.plul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty