Informacje o Spółce


Spółka Techmadex S.A. jest obecna na rynku od 1982 r., od 1989 r. jest spółką prywatną, we wrześniu 2011 r. nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną.

Techmadex S.A. posiada ugruntowaną pozycję na rynku automatyki przemysłowej oraz badań termowizyjnych i serwisu urządzeń gazowniczych. Z racji specyfiki działalności, odbiorcami usług są przedsiębiorcy, w tym duże korporacje oraz instytucje państwowe.

Techmadex S.A. prowadzi działalność usługową oraz handlową.

W ramach działalności usługowej oferuje:

W zakresie automatyki przemysłowej
 • projektowanie,
 • wdrażanie i eksploatacja systemów sterowania
 • opracowywanie wizualizacji procesów technologicznych, w szczególności dla gazownictwa;
 • Serwis urządzeń gazowniczych: silniki turbinowe, tłokowe, sprężarki gazu;
 • Badania termowizyjne– służące wykrywaniu usterek instalacji elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych, budowlanych;
 • Monitorowanie i zarządzanie pracą rozproszonych obiektów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

  Oferta handlowa Spółki obejmuje sprzedaż:
 • transportowych urządzeń magazynowych – m.in. wózków widłowych i platformowych oraz urządzeń do przenoszenia kontenerów;
 • kamer termowizyjnych.

  W 2017 r. największą część przychodów, stanowiącą 76% przychodów ogółem, Spółka osiągnęła z działalności usługowej, w której największą część, tj. 38% przychodów ogółem, stanowiły usługi związane z systemami automatyki. Przychody uzyskiwane z serwisu i remontu maszyn i turbin gazu stanowiły 35%. Istotny 24%-owy udział w przychodach miała działalność handlowa. Serwis systemów automatyki przyniósł 2% przychodu.


 • Termowizją (termografią) zajmujemy się od roku 1998. Byliśmy pierwszą polską firmą prywatną, która posiadała kamerę termograficzną i świadczyła usługi pomiarowe. Jesteśmy twórcami unikalnej metody termograficznego wykrywania nieszczelności w instalacji gazowej wysokiego ciśnienia uznanej przez UDT. Obecnie, poza badaniami, służymy doradztwem przy wyborze sprzętu a także zapewniamy najwyższej klasy sprzęt firmy InfraTec 
  Więcej

  Bardzo ważnym polem naszej działalności (obok sprzedaży urządzeń transportowo-magazynowych i badań termowizyjnych) jest automatyka przemysłowa. Wydzielony w strukturze organizacyjnej zespół doświadczonych inżynierów zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i uruchamianiem systemów automatyki przemysłowej.
  Więcej

  Od 1982 r. zajmujemy się sprzedażą urządzeń magazynowych - od najmniejszych wózków ręcznych, poprzez wózki widłowe o napędzie spalinowym i elektrycznym aż po podnośniki do kontenerów o udźwigu do 50 ton i pojazdy specjalne.
  Więcej

  ul. Migdałowa 91
  02-796 Warszawa
  NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
  KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
  tel. (+48 22) 625 18 56
  fax (+48 22) 628 10 85
  email : techmadex@techmadex.com.pl
  RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty