Zarząd

Dariusz GilPrezes Zarządu

Wykształcenie
Pan Dariusz Gil jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej.

Doświadczenie zawodowe
Od 1986 roku pracował w WZL – 4 (Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie) na kierowniczych stanowiskach w dziale technologiczno-konstrukcyjnym, gdzie współprojektował stacje prób silników turbinowych i systemy automatyki przemysłowej. Pan Dariusz Gil jest również współautorem dokumentacji w zakresie automatyki silników turbinowych. Od września 2000 roku do listopada 2005 Pan Dariusz Gil pełnił funkcję Prezesa Zarządu Eda Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, której był również założycielem.
Od 1994 pełnił funkcję pełnomocnika Prezesa Zarządu Techmadex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, gdzie od stycznia 1999 roku pracował na stanowisku Dyrektora Technicznego, następnie od kwietnia 2002 do maja 2011 Dyrektora Zarządzającego, natomiast od czerwca tego roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty