Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny.

Nasze Laboratorium Badań Termowizyjnych świadczy usługi głównie w następujących branżach:

Elektroenergetyka

To najpopularniejsze zastosowanie diagnostyczne badań termowizyjnych. Obraz termowizyjny pozwala zobaczyć usterki niewidoczne gołym okiem (ale czasami już wyczuwalne nosem).  Pomiar odbywa się bezdotykowo, jest bezpieczny i wygodny.

Zastosowanie odpowiednich zasad podczas wykonywania badania i analizy wyników daje w efekcie szczegółowy raport o usterkach wraz z oceną ich przyczyn oraz przedstawieniem priorytetów. Zobacz przykładowe obrazy

Budownictwo

Dzięki wysokiej dokładności i precyzji, nowoczesna kamera pozwala wykryć mostki cieplne, uszkodzenia w izolacji cieplnej, zawilgocenia, nieprawidłowości w montażu stolarki budowlanej a także nieszczelności w rurach CO, CW, kanalizacji czy ogrzewania podłogowego. Zobacz przykładowe obrazy

Energetyka cieplna

Główną zaletą pomiaru jest możliwość obejrzenia rozkładu temperatur wzdłuż rurociągu, wykrycie miejsc o niewystarczającej izolacji, a na tej podstawie dokonanie selektywnej naprawy jej odcinków. Zobacz przykładowe obrazy

Gazownictwo

Opracowana przez nas metoda wykrywania nieszczelności instalacji gazowej (powyżej 1 MPa) opiera się na pomiarze pośrednim.
W przeciwieństwie do bardzo kosztownej, choć skutecznej termografii spektralnej, nie obserwujemy uciekającego gazu, ale efekt jego rozprężania.
Gwałtowne rozprężanie prowadzi do miejscowego schłodzenia armatury.
Przy zachowaniu właściwej procedury i użyciu dobrego sprzętu te miejscowe schłodzenia udaje się znaleźć, wskazać i opisać. Zobacz przykładowe obrazy

Wysoka przydatność została potwierdzona przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego odpowiednim Świadectwem.ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty