Firma Techmadex działa na rynku od 1982 r.

Po zmianach prawno-organizacyjnych w latach 1989-2011 Techmadex był prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wrześniu 2011 roku nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną.

Od dnia 4 października 2012 roku spółka jest notowana na rynku akcji NewConnect.

Posiadany kapitał oraz kadra wysoko wykwalifikowanych pracowników zapewniają płynność finansową i możliwość realizacji poważnych projektów technicznych, inwestycyjnych i handlowych.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • Automatyki przemysłowej – projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych.

W szczególności zajmujemy się systemami automatyki dla gazownictwa.

  • Serwisie i eksploatacji urządzeń gazowniczych: silników turbinowych, tłokowych, sprężarek gazu
  • Badań termowizyjnych – mających na celu wykrywanie usterek instalacji elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych, budowlanych.

Zajmujemy się sprzedażą:

  • Sprzętu do transportu wewnętrznego:
    • wózków widłowych wysokiego i niskiego podnoszenia o napędzie spalinowym (także gazowym), elektrycznym i ręcznym,
    • wózków platformowych o napędzie elektrycznym i ręcznym.
  • Maszyn do przenoszenia kontenerów i innych podnośników o udźwigu do 50 ton.


ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty